ABOUT DIGITEST

Tiền thân là một nhóm nhỏ các tester tập trung nhau lại để tự học và trao đổi về kiểm thử phần mềm, từ các kiến thức nền tảng đến luyện thi ISTQB rồi đến Automation Test. Dần dần nhóm thấy được hiệu quả của việc học nhóm mang lại là rất lớn, phát huy được tính chủ động của mỗi thành viên cũng như số lượng thành viên giới hạn nên sẽ dễ dàng tiếp thu hơn, nhóm có người hướng dẫn nhiệt tình chia sẻ, các kiến thức được cập nhật mới. Từ những thuận lợi đó chúng tôi muốn mở rộng mô hình này ra để có thêm nhiều lớp hơn và có thêm nhiều người bạn chung niềm đam mê testing.

Nhóm Selenium Basic

Nhóm Selenium Basic

KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC

Thông qua khóa học này, bạn sẽ có được:

 • Có được những khái niệm và kiến thức căn bản về Automation trong kiểm thử.
 • Có thể làm được Selenium IDE.
 • Có thể làm được các testcase căn bản bằng Selenium WebDriver.
 • Có khả năng tự học và tự tìm hiểu nâng cao sau khóa học.

Xem chi tiết about Nhóm Selenium Basic

Software Testing Foundation

Software Testing Foundation

KIẾN THỨC ĐẠT ĐƯỢC

Thông qua khóa học này, bạn sẽ có được:

 • Các kiến thức, khái niệm về kiểm thử và quy trình phát triển phần mềm.
 • Các kỹ thuật thiết kế Testcase & cách viết Testcase chi tiết, hiệu quả.
 • Cách report một lỗi đến developer và sử dụng hệ thống quản lý bug (bug tracking): Mantis.
 • Giả lập môi trường & thực hành test trên desktop, mobile, tablet.
 • Tìm hiểu các tools hỗ trợ công việc kiểm thử.
 • Tìm hiểu về bảo mật và test bảo mật trên web.
 • Chia sẻ cách viết CV và tìm một công việc phù hợp.

Xem chi tiết about Software Testing Foundation